Zákazník nepřihlášen: [ přihlásit ]    

TOP DRY FOODS 2009 - granule pro psy test a hodnocení

S napětím jsem letos očekával pravidelné hodnocení nejbezpečnějších krmiv podle amerického časopisu Whole Dog Journal. Osobně považuji jeho recenze krmiv za nejprestižnější hodnocení ze všech anket, které se v oboru krmiv pro psy a kočky zveřejňují.

Evropské značky do této ankety nebývají zařazovány, i když podle kritérií o kterých se zmíním dále, není povětšinou problém získat informace k jejich posouzení.

Bývá to v březnu, kdy se na stránkách Whole Dog Journal objevuje obvykle již netrpělivě očekávaný seznam doporučeníhodných, nutričně hodnotných a spolehlivě bezpečných krmiv. Tato krmiva jsou přizvána po dobu jednoho roku do jmenovitého výčtu značek s názvem TOP DRY FOODS, který je pak referenčním zdrojem pro nejerudovanější zájemce o krmiva z řad chovatelů i prodejců.

Pokud si někdo myslí, že tento výčet krmiv zařazených do zmíněného prestižního seznamu je čím dál tím rozsáhlejší, opak je pravdou.

V letošním roce byly z toho loňského seznamu vyloučeny následující značky: Azmira Holistic Animal Care, The Blue Buffalo Company, Cloud Star Corporation, Newman´s Own Organics, Owen and Mandeville Pet Products, Royal Canin USA, Timberwolf Organics, Triumph Pet Industries. Byly vyloučeny proto, že jejich majitelé buď odmítli sdělit výrobce (majitel značky a výrobce není vždy totéž a je třeba toto brát v potaz) nebo na vyzvání, aby uvedli výrobce, nereagovali. Důvod, proč tomu tak je, si každý zajisté domyslí, souvislosti hledejme v prostoru pro manipulace s recepturou, nákupem surovin či technologií.

Ze severoamerických krmiv bylo letošním členstvím v TOP DRY FOODS 2009 časopisem Whole Dog Journal odměněno 33 značek.

Pouze 5 z nich má svoji vlastní továrnu, tedy pouze 5 z nich si nenajímá výrobce společného více krmivům. V České republice je k dostání z letošního seznamu celkem 5 prestižních značek, přičemž 3 z nich mají svou vlastní továrnu.

To, co je pro naši firmu více než potěšující je, že v naší nabídce máme z portfolia Top Dry Foods 2009 tři značky: Canidae, FirstMate a Fromm Family.

Tato krmiva se za poslední roky, které přinesly lecjaký otřes v důvěře v do té doby důvěryhodná krmiva, objevují na zmíněném seznamu vytrvale, bez přestávky, bez výhrad.

V komentáři k Top Dry Foods 2009 najdete u krmiva FirstMate a Fromm Family poznámku: Povšimněte si, že všechny značky jsou vyráběny ve vlastní továrně.

Více jak deset let se snažíme v naší firmě o osvětu mezi chovateli. Snažíme se edukačně výchovně působit na nejširší chovatelskou veřejnost tak, aby každý majitel psa či kočky byl schopen vybrat si kvalitní krmivo sám podle svých znalostí, nezávisle na reklamě či tendenčních informacích ze zdrojů zainteresovaných na prodeji té či oné značky.

Jsme pevně přesvědčeni o jednoznačném prospěchu nutričně hodnotných a bezpečných krmiv pro životní pohodu zvířat, v kontrastu s nejšířeji užívanými komerčními krmivy obzvlášť. Přesvědčivé praktické výsledky funkce důvěryhodných krmiv známe již po desetiletí a velmi důkladně u velké skupiny zvířat.

O smyslu naší osvěty snad svědčí řada děkovných dopisů od majitelů, kterým jsme pomohli s vyřešením problémů jejich psů způsobených nekvalitní stravou.

O to více radosti zažíváme s každým děkovným dopisem či ohlasem od majitele psa, jemuž čisté a hodnotné krmivo pomohlo uzavřít kapitolu zdravotních problémů způsobených nekvalitní stravou.

Uvědomujeme si, že běžný majitel psa, jemuž není výživa přímo koníčkem (z hlediska vyšších principů celkem pochopitelně) důvěřivě spoléhá na předpokládaný obecný zájem výrobců krmiv na zdraví našich zvířat. Podtrženo tendenční reklamou a třeba i cenou krmiva, může být relativně těžké nenechat se při výběru krmiva svést do sféry honby za ziskem, nikoliv maximální péče o zdraví psa skrze výživu.

Proto mě velice potěšil komentář k letošnímu hodnocení krmiv časopisu Whole Dog Journal, který se v zásadě absolutně shoduje s naší filosofií. Jsem rád, že konečně někdo jiný a jaksi oficiálně napsal to, podle čeho se řídíme takřka 12 let. To je doba, po kterou naše firma poskytuje široké veřejnosti kompletní chovatelský servis v oblasti nutričně hodnotných a důvěryhodných krmiv.

Dovolte mi nyní, abych vám reprodukoval několik nejdůležitějších kritérií, které musely splnit jednotlivé značky, aby se dostaly do seznamu TOP DRY FOODS 2009.

  • Prvním kritériem bylo sdělit, kde se krmivo vyrábí a kdo ho vyrábí.
  • Další podmínkou bylo, aby krmivo mělo v surovinovém složení na jednom z prvních dvou míst přesně určenou masovou moučku, nikoliv čerstvé maso (uvedení čerstvého masa v surovinovém složení je zavádějící, neboť maso obsahuje 80% vody a např. 25% deklarovaného čerstvého masa odpovídá 5ti gramům masové moučky na 100 gramů granulí, což nerespektuje výživu psa jako masožravce). U uvedených masových mouček musí být přesná specifikace, o jakou konkrétní moučku se jedná. Pouhý pojem masová moučka znamená, že pokaždé může být použito ve výrobě jiné moučky, což negarantuje trvale stejnou kvalitu. Takto deklarovaná krmiva nemohou být časopisem Whole Dog Journal zařazena mezi krmiva doporučená.
  • Podobné kritérium jako u zdrojů masa je nastaveno i u obilovin a tuků. Krmiva, u kterých není jasně stanoveno, který druh obiloviny je použit, jsou zamítnuta pro zařazení na seznam TOP DRY FOODS. Whole Dod Journal preferuje jednoznačně použití celozrnných obilovin.


Jisté tolerance je vyjádřeno vůči nižším produktům rostlinného původu, tedy vedlejším rostlinným produktům, jako jsou zbytky ze zpracování zeleniny nebo obilovin. Musí se ale jednat o jednu jedinou položku ve složení a musí být zřetelné, že je použita v nepodstatném množství. Pokud jsou tedy například rýžové otruby na některém z předních míst složení krmiva (jako tomu je u známého českého krmiva vyvinutého dokonce na veterinární fakultě), důvěru Whole Dog Journal krmivo nedostává. Obiloviny jsou preferovány v co možná nejméně opracovaném stavu, tedy celozrnné, stejně jako zelenina.

Tento poněkud smířlivý postoj vůči vedlejším rostlinným produktům však Whole Dog Journal ani v nejmenším nezastává vůči vedlejším produktům živočišným. Na následující část komentáře odborníků z Whole Dog Journal bych vás proto rád upozornil obzvlášť důrazně. Běžně se totiž v surovinovém složení krmiv, a to nejen amerických, ale i evropských výrobců, s vedlejšími produkty živočišného původu setkáváme. Whole Dog Journal se pozastavuje nad tím, kterak výrobci rádi tvrdí, že používají ty nejlepší vedlejší produkty (zabývají se touto složkou svých receptur jistě při tom vědomí, že jde o složku spornou a kdo na ni upozorní jaksi aktivně a sám, dosáhne více zavádějícího efektu u spotřebitele ve svůj prospěch). Když však byli dotázáni, jaké vedlejší produkty používají, nikdo je nebyl schopen (nebo spíše ochoten???) specifikovat.

Krmiva s vedlejšími živočišnými produkty jsou tedy rovněž á priori vyřazena z možné kandidatury na ocenění Top Dry Food.

No a samozřejmostí pro prestižní krmiva je i nechemický způsob konzervace, tedy pouze vitamíny C, E a rozmarýnem.

Krmiva s chemickými konzervanty, nebo jak se někdy na obalech dočtete s doplňkovými látkami povolenými v EU, nemohou být rovněž a to bez výjimek na seznam zařazena.

A co Vy? Chcete-li dát svému psovi to nejlepší, je to skutečně to nejlepší? Nenechte se vést při svém rozhodování pouze vysokou cenou, nemusí nic znamenat. Leckdy poměr kvalita/cena může být až tristní, Vás ponižující a Vašeho psa ohrožující.

Pokud však krmivo, které používáte, splňuje výše uvedené kritéria Whole Dog Journal, pak se Vaše snaha dát to nejlepší má s jistotou o co opřít.

Ing.Gerhard Stein, stein@staz-opava.cz


Seznam TOP DRY FOODS 2009

Addiction Foods
www.addictionfoods.com
Made by: Taplow Ventures, Vancouver British Columbia (salmon variety) and Pied Pier Pet Wildlife inc, Hamlin, TX (Venison variety)
Misc Info: Both dry foods are grain-free, Venison is free range, salmon is wild caught

Back To Basics
www.backtobasicspetfood.com
Made by: CJ foods in Pawnee City, NE
Misc Info: Company says all ingredients are USA sourced and manufactured 100% all “human grade” ingredients.

Breeders Choice Pet Foods
www.breeders-choice.com
Made by :Breeder’s Choice’s plant in Irwindale, CA
Misc Info: Active care line contains “natural chicken cartilage with highest levels of unprocessed chondroitin and glucosamine to develop, maintain and repair joints” Company supports Delta Society Pet Partners Program and Susan G. Koman for the cure.

Burns Pet Nutrition
www.bpn4u.com
Made by: CJ Foods in Bern, KS
Misc Info: Company offers direct sales and shipping of fresh product to your home. Company says its foods were “developed” using a combination of macrobiotic principles of traditional Chinese nutritional approaches to pet health.

Artemis Pet Foods
www.artemiscompany.com
Made by: Diamond Pet Products, Lathrop, CA (fresh mix and Osopure) and Eagle Pack Pet Products in Mishawaka, IN (Natural 6 mix and power formula’s)

Bench and Field Pet Foods
www.benchandfield.com
Made by: Eagle Pack Pet Products in Mishawaka, IN
Misc Info: Company offers direct shipping to your home

By Nature
www.bynaturepetfoods.com
Made by: Blue Seal’s plant in Arcade, NY;
Organic dry dog foods are made by Chenango Valley Pet Foods in Sherburne, NY.
Misc Info: Company conducts nearly all product testing on pets in homes; when necessary, products are tested in research kennels using “only non-invasive methods that do not harm the animals”. Company also works closely with shelters and rescue associations; sponsors and feeds the dogs involved in a training program called ANEADS ( Dogs for deaf and disabled Americans) which trains hearing and service dogs for the classroom, ministry, therapy, walking and recently, assisting with the rehabilitation and on going needs of combat veterans.

Canidea Corp.
www.canidae.com
Made by: Diamond Pet Foods in Lathrop, CA; Meta, Mo and Gaston, SC
Misc Info: Company awards veterinary scholarships and promotes “responsible pet ownership”. Company says, it uses “human grade, natural, ingredients, grown and raised in the united states and manufactured with the strictest testing an quality control procedures in place “to produce a higher quality, safer product”. Also says it was the first to list viable microorganisms and the only company to list enzymatic activity in the guaranteed analysis of the product packaging.

Canine Caviar Pet Foods
www.caninecaviar.com
Made by: Pied Piper Pet Food in Hamlin, TX
Misc Info: Company says its products are the “only raw dehydrated meat diet available in a dry kibble form” and that is uses all “human grade” ingredients sourced from the US (with the exception of lamb and venison which come from the New Zealand and Australia) Supports canine cancer research..

Della Natura Commodities
www.dellanaturapet.com
Made by: Erro S.A in Uruguay

Diamond Pet Products
www.chickensoupforthepetloverssoul.com
www.premiumedgepetfood.com
www.professionalpetfood.com
www.tasteofthewildpetfood.com
Made by: Diamonds own manufacturing facilities in Lathrop, CA; Meta, Mo; and Gaston, SC.
Misc Info: Company says all brands are tested by outside labs as well as high-tech in house labs. Screenings are preformed for contaminants such as aflatoxin, vomitoxin, and melamine. DHA is included in “Chicken Soup” puppy formula to provide optimal brain and vision nutrition. Taste of the Wild formula’s contain probiotics and prebiotics.

Dr. Foster and Smith
www.drsfostersmith.com
Made by: Chenango Valley Pet Foods, in Sherburne, NY
Misc Info: Company is a retail catalog company, so it will direct-ship to your home.

Castor and Pollux Pet Works
www.castorpulloxpet.com
Made by: CJ foods in Bern, KS
Misc Info: Company’s organic certification is by Certified Organic by Organic Crop Improvement Association. Company offers direct shipping to your home. Company says “All finished products are tested at a third part lab for melamine, cyanuric acid, salmonella and a range of other alfatoxins and vomitoxins before they are released for sale.

Van Patten’s Natural Balance
www.naturalbalance.net
Made by: Organic formula is made by Chenango Valley pet foods in Sherburne, NY
Other formula’s made by Diamond Pet foods in Lathrop, Ca.
Misc Info: “Buy with confidence” program entails that NB tests all of its products (every single batch) before they leave for distribution. They test for nine contaminants including alflatoxin, DON, melamine, cyanuric acid, ochratoxin, fumonisin, zearalenone, salmonella and E. coli. Company says it is the only pet food company that test for these contaminants and makes these tests results available on its website.

Dogswell
www.dogswell.com
Made by: Tuffys Pet Foods in Pertham, MN
Misc Info: Company routinely donates product to animal rescues and charities. Will direct ship food to your home; donates a portion of sales to animal protection and rescue groups.

Evangers Dog and Cat Food
www.evangersdogfood.com
Made by: Ohio pet foods, Lisbon, OH and Fromm Family Foods, Mequon, WI

KLN Enterprises/ Tuffys Pet Foods
www.nutrisourrcedogfood.com
Misc Info: Natural Plant Organics certified by Oregon Tilth Company. Says it conducts rigorous ingredient and finished product testing. Pure Vita foods are formulated to be lower-glycemic index.

Lincoln Biotech
www.lincolnbiotech.com
Made by: Chenango Valley Pet Foods in Sherburne, NY

Natura Pet Products
www.naturapet.com
Made by: Natura’s own plant in Fremont, NE (California Natural, Evo, Health wise, and Innova) and San Leandro, Ca (Karma)
Misc Info: Company employs two veterinarians who are board certified in animal nutrition. Also states, as of Jan. 5, no Natura foods contain ANY ingredients from China, and that company quality control program is uncommonly thorough. Company engaged in “green intiative” in 2008; new company vehichles purchased are hybrids and recycled papers/vegetables inks used for company mail. It’s planning a videoconferencing system to minimize travel between California and Nebraska and a solar energy project for its home office.

Fromm Family Foods
www.frommfamily.com
Made by: Fromms own plant in Mequon, WI

Life4k9 Pet Food Corp
www.life4k9.com
Made by: Bio Biscuit in Quebec, Canada
Misc Info: There are baked foods, company owner feels strongly about the superiority of baked foods over extruded ones. Company says it is a regular donor to animal shelters and charities.

Merrick Pet Care
www.merrickpetcare.com
Made by: Merrick Pet Care, Hereford, TX
Misc Info: Available via direct shipping with no shipping charge.

Natures Variety
www.naturesvariety.com
Made by: Pied Pipers Mills in Hamlin, TX
Misc Info: Company strongly promotes diet rotation among varieties and types. Offers complementary frozen raw, and canned foods.

Perfect Health Diet Products
www.phdproducts.com
Made by: Chenango Valley Pet Foods in Sherburne, NY
Misc Info: Company offers support for using its products to supplement a fresh food diet.

Pet Chef Express
www.petchefexpress.ca
Made by: Champion Pet Foods Ltd. In Morinville, Alberta

Peton Distributors
www.preformatrinultra.com
Made by: Texas Farm Products in Nacogdoches, TX
Misc Info: Copmany says its products are made on a line dedicated soley to its products. We like the Precise Plus line; not so much the lower cost, Precise line.

Solid Gold Health Products for pets INC
www.solidgoldhealth.com
Made by: Diamond Pet products in Lathrop, CA and Meta, MO

Wellpet
www.wellpet.com
Made by: Wellpet’s plant in Mishawaka, IN (eagle pack, holistic select)
; Wellness dry foods are made by Hagen pet foods in Waverly, NY; CJ foods in bern, KS; American Nutrition, inc, in Ogden, UT; and Diamond pet foods in Gaston, SC
Misc Info: Formerly known as Old Mother Hubbard and Wellness pat care, Well pet now operates as a former rival (Eagle Pack).

Petcurean Pet Nutrition
www.petcurean.com
Made by: Elmira Pet Products in Elmire Ontario

SmartPak
www.smartpak.com
Made by: Chenango Valley Pet Foods in Sherburne, NY
Misc Info: Direct shipping available. Food is available sealed in custom measured single serving packages for maximum freshness. Copmany says it donates money and food to local dog rescues.

Taplow Feeds- FIRSTMATE
www.firstmate.com
Made by: Taplow’s own plant in Chilliwack, British Columbia

Versus Pet Foods
www.versuspetfoods.com
Made by: Texas farm products in Nacogdoches, TX and Eagle Pack Pet Foods in Mishiwaka, IN
Misc Info: Company says it uses only hormone- and antibiotic- free meats produced for human consumption and fresh human grade grains. Sponsors of safe haven animal sanctuary Sussex Country, DE

    


Provozovatel internetového obchodu Krmivo-pro-psy.com:
STAZ s r.o., Mlýnská 21, 746 01 Opava, IČ: 60779918, DIČ: 60779918
E-mail: objednavky(a)staz.cz, asistentka(a)staz.cz, info@krmivo-pro-psy.com, Bankovní spojení ČSOB 272123856/0300 Tel.: 602 515 571. Navštivte nás na drese Podvihovská 12A, Opava-Komárov 74770 Provozní doba- Po-Pá - 7-15:30hod.
Provozováno na systému PremiumSHOP